Cyber for C-Level 2018, NessPRO banner
האירוע יתקיים בתאריך
שני, 25 ביוני 2018
שעת התחלת האירוע:
08:30 - 14:30
מקום האירוע:
EAST, Meitav 13, Tel-Aviv
הוספת זימון ליומן

Cyber for C-Level 2018, NessPRO

Cyber for C-Level 2018, Nesspro

מנהל אבטחת מידע, על SOAR כבר שמעת?

אין ספק שעולם ה-Cyber הופך לאחד מעולמות התוכן הקריטיים והמרכזיים בתהליכי ניהול משברים והמשכיות עסקית של חברות.

סוגיות אבטחת מידע אינן נחלתן הבלעדית של מנהל אבטחת המידע או מנהל מערכות המידע, אלא הפכו להיות שגרת יומם של מנכ"לים, דירקטוריונים, משקיעים ושאר מקבלי החלטות בארגונים.

SOAR  -Security Orchestration, Automation and Response, הינו אחד התחומים ה"חמים" המעסיקים כיום את מנהלי אבטחת המידע ומנהלי מערכות המידע: כיצד אנו יכולים לממשק  בצורה חלקה ומהירה מערכות טכנולוגיות שונות, הקשורות לאבטחת מידע, במטרה ליעל את תהליך התגובה וניהול האירועים, וללמד את אותן מערכות וטכנולוגיות לבצע ”משימות אנושיות“ באופן מתוזמן ואוטומטי.

בכנס השנתי "Cyber for C-Level" , נפרוש את התפישה החדשנית למימוש אסטרטגית SOAR בארגון, נחשף לcase studies מעניינים ונציג זוויות של יצרני הסייבר המובילים בתחום.

הרשמה

ההרשמה לאירוע זה הסתיימה. נתראה באירועים הבאים!

מפת הגעה

לפניך מפת גוגל עם מיקום האירוע. לחץ כאן כדי לדלג מעל המפה
Open Accessibilty Menu